Recommendations and interventions to decrease physical inactivity at work

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This article presents recommendations and various interventions to prevent physical inactivity and diminish sedentary time at the workplace.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020