Purchase of furniture and accessories for display screen work

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Švajčiarsko
Languages: 
German
French
Italian
Provider: 
SUVA

Opis

This guide presents several ergonomic criteria, e.g. adapted to the morphology of the users, that must be taken into account when purchasing furniture and accessories intended for display screen workstations. Most common pitfalls to be avoided are mentioned.

Access tool

Language of original language description: 
German
French
Italian

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020