Psychosocial risks in remote work settings due to Covid-19. Recommendations for the employer

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Španielsko
Languages: 
Spanish
Provider: 
INSST

Opis

This guide is designed for employers to promote aSpnd establish a healthy remote workplace for their employees, with special attention to the prevention of psychosocial risks.

Access tool

Language of original language description: 
Spanish

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Stres
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Psychosociálne riziká
Práca na diaľku
Date of Publication / Year : 
2020