Production ergonomics, designing work systems to support optimal human performance

Back to MSDs and filter
Production ergonomics, designing work systems to support optimal human performance

Production ergonomics, designing work systems to support optimal human performance

Type of item
Guides & Tools
Country
International
Languages

English

Provider
Provider (English)
Ubiquity Press
Provider (Original)
Ubiquity Press

Description

This book offers a multi-faceted orientation in the prerequisites for healthy and effective human work. It is intended to help budding system designers and production engineers tackle these design challenges holistically. 

 

This book offers a multi-faceted orientation in the prerequisites for healthy and effective human work. It is intended to help budding system designers and production engineers tackle these design challenges holistically. 

 

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Nevyhovujúce pracovné prostredie, napr. osvetlenie
Nevyhovujúca organizácia práce
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Statické polohy – státie
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Bezpečnostní pracovníci
Konzultant pre otázky BOZP
Priority area
Prevencia
Year
2017