Production ergonomics, designing work systems to support optimal human performance

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
International
Languages: 
English
Provider: 
Ubiquity Press

Opis

This book offers a multi-faceted orientation in the prerequisites for healthy and effective human work. It is intended to help budding system designers and production engineers tackle these design challenges holistically. 

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Statické polohy – státie
Statické polohy – v sede
Práca v rýchlom tempe
Používanie zariadenia s obrazovkou
Nevyhovujúca organizácia práce
Nevyhovujúce pracovné prostredie, napr. osvetlenie
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Bezpečnostní pracovníci
Konzultant pre otázky BOZP
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017