Preventive measures to avoid overexertion accidents

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Španielsko
Languages: 
Spanish
Provider: 
Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral

Opis

This short manual is intended to employers, workers and prevention specialists and provides information about preventive measures in order to avoid accidents due to overexertion.

Access tool

Language of original language description: 
Spanish

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2021