Prevention strategies for MSDs in the healthcare sector

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This articles presents MSDs as the leading cause of work-related health problems in the healthcare sector. The effects for staff, organisations and society include sickness absence, injuries and disability, increased costs, higher employee turnover, lower productivity and staff leaving the healthcare profession.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020