Prevention of musculoskeletal disorders in the fishery sector

Back to MSDs and filter
Prevention of musculoskeletal disorders in the fishery sector

Prevención de trastornos músculoesqueleticos en el sector de la pesca

Type of item
Guides & Tools
Country
Španielsko
Languages

Spanish

Provider
Provider (English)
Occupational Health and safety Institue of Galicia (ISSGA)
Provider (Original)
Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

Description

17 factsheets on the prevention of musculoskeletal disorders in the fisheries sector: what are MSDs and the risk factors, the tasks at risk of MSDs, the health risks and the prevention of MSDs (advice, warm-up and stretching and physical conditioning).

 

17 fichas sobre la prevención de trastornos músculoesqueleticos en el sector de la pesca: que son los TME y las regiones y factores de riesgo, las tareas con riesgo de TME, los riesgos para la salud y la prevención de TME (consejos, calentamiento y estiramiento y acondicionamiento físico).

 

Access tool

Language of original language description

Spanish

Other data

Sector / Indrustry covered
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Dlhý pracovný čas
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Health effects
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Cvičenia
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Prevencia
Year
2014