Prevention of MSDs in the upper limb in the automobile services sector in Quebec

Back to MSDs and filter
Prevention of MSDs in the upper limb in the automobile services sector in Quebec

La prévention des troubles musculosquelettiques aux membres supérieurs dans le secteur des services automobiles du Québec

Type of item
Visual resources
Country
Canada
Languages

French

Provider
Provider (English)
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
Provider (Original)
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Description

This video explains how to avoid and reduce upper limb MSDs in the automotive sector.

 

Cette vidéo explique comment éviter et diminuer les TMS aux membres supérieurs dans le secteur automobile.

 

Access tool

Language of original language description

French

Other data

Sector / Indrustry covered
Oprava a údržba motorových vozidiel
Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Type of visual resource
Филм
Priority area
Prevencia
Year
2013