Prevention of MSDs in viticulture

Zadajte: 
Case study
Country: 
Francúzsko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

The act of pruning testifies to the winegrower's expertise and determines the future of the vine. In particular, pruning will be decisive for the health of the plant, and subsequently the quality of the grape harvest and, hence, the economic profitability of the vineyard. Accordingly, establishing a training session on improvement of the cutting tool and its use not only helps prevent MSDs, but also helps "do the job properly".

Access tool

Language of original language description: 
French

Other data

Sector / Industry covered: 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Pestovanie hrozna
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2010