Ručná manipulácia s bremenami doprava

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Slovensko
Languages: 
Slovak
Provider: 
National Labour Inspection

Opis

Ciele sú takéto: dosiahnuť vyšší súlad činností s európskou smernicou 90/269/CEE za účelom redukcie problémov podporno-pohybovej sústavy v rôznych krajinách Európskej únie, zlepšiť informovanosť zamestnancov a zamestnávateľov o rizikách spojených s ručnou manipuláciou s bremenami a o príslušných prevenčných opatreniach, propagovať zmenu v súvislosti s prístupom k rizikám spojených s ručnou manipuláciou skôr prostredníctvom riešenia problémov pri zdroji ako zameraním sa na spôsob práce ľudí.

Access tool

Language of original language description: 
Slovak

Other data

Sector / Industry covered: 
DOPRAVA A SKLADOVANIE
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Iné
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2007