The prevention of lower back disorders in the transport sector

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Cyprus
Languages: 
Greek
English
Provider: 
Occupational Health and Safety Authority

Opis

This guide provides information on why a prevention policy needs to be implemented for the prevention of back pain disorders in the transport sector. It explains the causes, and provides preventive solutions in the  transport sector and how to implement them with the help of pictures. 

 

Access tool

Language of original language description: 
Greek

Other data

Sector / Industry covered: 
DOPRAVA A SKLADOVANIE
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Fakty a čísla
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2007