Prevention of musculoskeletal disorders in cattle farms (milk and meat production)

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Španielsko
Languages: 
Spanish
Provider: 
Occupational Health and safety Institue of Galicia (ISSGA)

Opis

Guide of good practice to prevent musculoskeletal disorders in cattle farms. It gives advice and exercises. For each task, it indicates biomechanical risk factors and MSD risk factor (shoulder, neck, elbow, hand,  wrist  and back)

 

Access tool

Language of original language description: 
Spanish

Other data

Sector / Industry covered: 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – státie
Ručná manipulácia s bremenami
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2015