Prevention of musculoskeletal disorders (MSDs) for kitchen staff

Zadajte: 
Visual resources
Guides & Tools
Country: 
Belgicko
Languages: 
French
Dutch
Provider: 
Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue

Opis

This guide on MSDs and kitchen workers covers what are MSDs, the risks and their prevention. It covers food preparation, heavy lifting, storage, cleaning tasks. It is illustrated with many photos and images showing real work situations, including good and bad practices and examples of exercises which can be done at work. 

 

Access tool

Language of original language description: 
French
Dutch

Other data

Sector / Industry covered: 
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – státie
Ručná manipulácia s bremenami
Prudké pohyby
Opakované pohyby/opakovaná práca
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Pracovníci
Druh vizuálnych zdrojov: 
Leták/brožúra
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2011