Prevention of musculoskeletal disorders (MSDs) in the waste treatment sector

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Belgicko
Languages: 
French
Dutch
Provider: 
Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue

Opis

This manual has three objectives: to know how the back works, to understand how it can deteriorate and to develop solutions adapted to the waste treatment sector. 

 

Access tool

Language of original language description: 
French
Dutch

Other data

Sector / Industry covered: 
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – státie
Ručná manipulácia s bremenami
Prudké pohyby
Opakované pohyby/opakovaná práca
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Bezpečnostní pracovníci
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Konzultant pre otázky BOZP
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2013