Prevention of musculoskeletal disorders (MSDs) in the early childhood care sector

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Belgicko
Languages: 
French
Dutch
Provider: 
Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue

Opis

This manual for the prevention of musculoskeletal disorders in the early childhood care sector deals with the problem of musculoskeletal disorders in the early childhood care sector in the following aspects: the extent of the problem in the sector, risk factors and preventive measures (ergonomic solutions, adopting good postures / gestures and shaping fitness).

 

Access tool

Language of original language description: 
French
Dutch

Other data

Sector / Industry covered: 
Denná starostlivosť o deti
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Bezpečnostní pracovníci
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Konzultant pre otázky BOZP
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2015