Prevention of musculoskeletal disorders (MSDs) for roofers

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Belgicko
Languages: 
French
Dutch
Provider: 
Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue

Opis

The brochure, specifically designed for roofers, answers three questions: What is a musculoskeletal disorder? What are the risks of MSDs? And most importantly, how can MSDs be prevented? The brochure, written by PREVENT, is illustrated with photos showing real work situations.

 

Access tool

Language of original language description: 
French
Dutch

Other data

Sector / Industry covered: 
Pokrývačské práce
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – státie
Ručná manipulácia s bremenami
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2011