Preventing manual handling injuries - fact sheet

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
New Zealand
Languages: 
English
Provider: 
ACC New Zealand

Opis

This information sheet identifies the dangers and risks from manual handling in farming and offers recommendations to help avoid accidents and injuries.

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Pracovníci
Priority area: 
Fakty a čísla
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017