Practical guidelines about how to set up an office workstation

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Belgicko
Languages: 
Dutch
Provider: 
VerV

Opis

This document provides very practical recommendations for setting up an ergonomic office workstation with the aim to reduce as far as possible physical load.

Access tool

Language of original language description: 
Dutch

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Nevyhovujúce pracovné prostredie, napr. osvetlenie
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Sedavá práca
Práca na diaľku
Date of Publication / Year : 
2020