A policy of small steps that is working well

Zadajte: 
Case study
Country: 
Francúzsko
Languages: 
French
Provider: 
INRS

Opis

Since 2011, the Palais de la Méditerranée hotel in Nice has embarked on a participatory approach aimed at improving the working conditions of the staff. The project required material investments and the training of employees. For example: in the laundry, the machines were raised to prevent the laundry workers from bending over when loading and unloading the laundry. Valets and receptionists have been fitted with sit-stand seats to prevent venous disorders and MSDs associated with prolonged standing. On the catering side, too, improvements have been made: the mini-bar employee is equipped with a motorized trolley for supplying the rooms, placing much less strain on the back and arms than the manual version.

Access tool

Language of original language description: 
French

Other data

Sector / Industry covered: 
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
Hotelové a podobné ubytovanie
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Dlhý pracovný čas
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Zvyšovanie informovanosti
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017