Poland – Safer and healthier work at any age: the case of a Polish sewing plant (Dartex)

Zadajte: 
Case study
Country: 
Poľsko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

ARTEX is a small sewing plant with 14 female employees working five-day single shifts. Repetitive tasks, performed seated, increase the risk of MSDs. In addition to legally-required medical checks, assessment of individual workstations led to improvements in work organisation, layout and equipment, reducing repetitive strain. External consultants advised on lighting and machinery changes to minimise eyestrain, and exposure to noise and vibration. Improved work organisation reduced accidents to zero and reduced MSDs, while increased precision resulted in a 70% reduction in customer complaints.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Statické polohy – v sede
Vibrácie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Ženy
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Priority area: 
Prevencia
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2016