Participative management: a fundamental tool for a motivational wellbeing policy

Back to MSDs and filter
Participative management: a fundamental tool for a motivational wellbeing policy

Participative management: a fundamental tool for a motivational wellbeing policy

Type of item
Case study
Country
Belgicko
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

A thorough investigation of accidents at TVH - Group & Thermote Vanhalst, revealed that more than half of the accidents or injuries were related to the back, neck and/or shoulders. These injuries were mainly due to the way loads were transported and handled. Lifting was done in an ergonomically in appropriate manner. The policy statement of TVH states: "A healthy employee is a good worker." With this in mind TVH wanted a situation in which all employees work in a safe and healthy way.

A thorough investigation of accidents at TVH - Group & Thermote Vanhalst, revealed that more than half of the accidents or injuries were related to the back, neck and/or shoulders. These injuries were mainly due to the way loads were transported and handled. Lifting was done in an ergonomically in appropriate manner. The policy statement of TVH states: "A healthy employee is a good worker." With this in mind TVH wanted a situation in which all employees work in a safe and healthy way.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Vibrácie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Participácia zamestnancov
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Pracovníci
Priority area
Prevencia
Year
2010