Packaging, handling and sorting fruit and vegetables

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
New Zealand
Languages: 
English
Provider: 
ACC New Zealand

Opis

This pictorial booklet is provides basic advice for workstation ergonomics and work methods for fruit packers who have to stand to work. This includes advice on how to move on the job and useful exercises to do while working. Each page is an instruction leaflet and a poster at the same time

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Nezvyčajné polohy
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Pracovníci
Druh vizuálnych zdrojov: 
Leták/brožúra
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2015