OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures

Back to MSDs and filter
OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures

OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures

Type of item
Guides & Tools
Country
EU
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

The report highlights the main issues and aims to provide a well-founded evidence base, helping policy makers, actors at enterprise and sector level, as well as researchers and those who record, prevent and compensate occupational diseases in the European Union to set the agenda for the next years.

The report highlights the main issues and aims to provide a well-founded evidence base, helping policy makers, actors at enterprise and sector level, as well as researchers and those who record, prevent and compensate occupational diseases in the European Union to set the agenda for the next years.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Statické polohy – státie
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Starnúci a starší pracovníci
Ženy
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Adjustments/support for chronic MSD disorder/disease/pain suffers
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Konzultant pre otázky BOZP
Priority area
Fakty a čísla
Prevencia
Práca na diaľku
Year
2020