Ergonomic guidelines for remote computer work due to the COVID-19

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Španielsko
Languages: 
Spanish
Provider: 
INSST

Opis

 

This guide includes recommendations related to work schedules, the work environment at home / workstation, lighting and absence of noise, ventilation and thermal environment, working hours and leisure time and the promotion of breaks.

 

Access tool

Language of original language description: 
Spanish

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Psychosociálne riziká
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020