The organisation makes a difference - Why the work environment looks different for women and men

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
Švédsko
Languages: 
English
Swedish
Provider: 
Swedish Work Environment Authority

Opis

The first part of this video concerns MSDs in a fish factory. By looking at the organisational differences in men's and women's tasks it shows how this leads to gender differences in the ill health suffered by the men and women. It is an animation film with voiceover. Available in English and Swedish. 

Access tool

Language of original language description: 
Swedish

Other data

Sector / Industry covered: 
Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Ženy
Purpose of the material: 
Zvyšovanie informovanosti
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Druh vizuálnych zdrojov: 
Film
Priority area: 
Rozmanitosť pracovníkov
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2015