Norway: Together for a good working environment

Zadajte: 
Case study
Country: 
Nórsko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov
Spracovanie a konzervovanie mäsa
Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020