With a new momentum! Gymnastics exercises for those who work standing

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
Estónsko
Languages: 
Estonian
Provider: 
Inspection of labour of Estonia

Opis

This poster presents different exercises to do in order to move more at work

 

Access tool

Language of original language description: 
Estonian

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Pracovníci
Druh vizuálnych zdrojov: 
Plagát
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2015