Musculoskeletal diseases, A poorly understood "pandemic"

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Slovinsko
Languages: 
Slovenian
Provider: 
The association of free trade unions of Slovenia

Opis

This publication for Slovenian workers in 2007 is a part of two related campaigns to prevent musculoskeletal disorders in the European trade unions and the European Agency for Safety and Health at Work in Bilbao. In this publication, the European trade unions include the true causes of musculoskeletal disorders, in addition to mechanical stress, and the modern organization of work. The resulting intensification of work, even in countries with developed ergonomics, causes a sharp increase in musculoskeletal diseases of workers. The publication provides some practical tips on how to prevents MSDs. 

 

Access tool

Language of original language description: 
Slovenian

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Pracovníci
Priority area: 
Fakty a čísla
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2007