Manual handling guidelines: using liberty mutual tables

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Spojené kráľovstvo
Languages: 
English
Provider: 
Liberty Mutual Group

Opis

Liberty Mutual has updated the manual material handling tables originally published by Snook in 1978, and by Snook and Ciriello in 1991. The new “Liberty Mutual Manual Materials Handling Tables” provide both the male and female population percentages capable of performing manual material handling tasks without over exertion, rather than maximum acceptable weights and forces. This manual material handling analysis tool is based on the same “Liberty Mutual Manual Materials Handling Tables” and can be used to perform ergonomic assessments of lifting, lowering, pushing, pulling, and carrying tasks with the primary goal of supporting ergonomic design interventions.

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Riadiaci pracovníci
Bezpečnostní pracovníci
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Konzultant pre otázky BOZP
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017