Laptop Ergonomics - Basic Tips - Adult or Child Laptop Use at Home, Work or School

Back to MSDs and filter
Laptop Ergonomics - Basic Tips - Adult or Child Laptop Use at Home, Work or School

El portátil en casa

Type of item
Visual resources
Country
International
Languages

nol

Provider
Provider (English)
Vodaphone Spain
Provider (Original)
Vodaphone Spain

Description

This short, wordless video (apart from the title in Spanish) provides basic advice and tips on improvising to make using a laptop at home more ergonomic, for example in the context of sudden home working enforced by Covid-19. It also provides tips for children. Also relevant to non-teleworkers who want to be more comfortable using their laptop in leisure time.

This short, wordless video (apart from the title in Spanish) provides basic advice and tips on improvising to make using a laptop at home more ergonomic, for example in the context of sudden home working enforced by Covid-19. It also provides tips for children. Also relevant to non-teleworkers who want to be more comfortable using their laptop in leisure time.

Access tool

Language of original language description

nol

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Ručná manipulácia s bremenami
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Deti/školopovinné deti
Osoby pracujúce z domu
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Purpose of the material
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Žiaci
Type of visual resource
Филм
Priority area
Budúce generácie
Prevencia
Sedavá práca
Práca na diaľku
Year
2010