Laptop Ergonomics - Basic Tips - Adult or Child Laptop Use at Home, Work or School

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
International
Languages: 
Language free
Provider: 
Vodaphone Spain

Opis

This short, wordless video (apart from the title in Spanish) provides basic advice and tips on improvising to make using a laptop at home more ergonomic, for example in the context of sudden home working enforced by Covid-19. It also provides tips for children. Also relevant to non-teleworkers who want to be more comfortable using their laptop in leisure time.

Access tool

Language of original language description: 
Language free

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Deti/školopovinné deti
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Žiaci
Druh vizuálnych zdrojov: 
Film
Priority area: 
Budúce generácie
Prevencia
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2010