Keys for effective teleworking during the COVID-19 pandemic

Back to MSDs and filter
Keys for effective teleworking during the COVID-19 pandemic

Keys for effective teleworking during the COVID-19 pandemic

Type of item
Visual resources
Country
International
Languages

English

Provider
Provider (English)
ILO

Description

The COVID-19 pandemic has meant that more people than ever before are teleworking – using information and communications technologies to do their work away from the office. An ILO Working Time expert explains how to get the best out of teleworking.

The COVID-19 pandemic has meant that more people than ever before are teleworking – using information and communications technologies to do their work away from the office. An ILO Working Time expert explains how to get the best out of teleworking.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Purpose of the material
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Type of visual resource
Филм
Priority area
Prevencia
Sedavá práca
Práca na diaľku
Year
2020