Job role changes and equipment accommodations for a police officer with multiple chronic MSDs

Zadajte: 
Case study
Country: 
Spojené kráľovstvo
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This case study looks at how an experienced police officer suffering from lower back pain and other MSDs has been able to continue to work with the police thanks to a change in role.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky
Nebezpečenstvá: 
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Statické polohy – státie
Používanie zariadenia s obrazovkou
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Úpravy v dôsledku úrazu/práceneschopnosti
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Chronické ochorenia
Date of Publication / Year : 
2020