Is it easy to work in the light industry?

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Maďarsko
Languages: 
Hungarian
Provider: 

Opis

The publication give details about occupational diseases caused by working in the light industry, and provides information about the prevention options.

Access tool

Language of original language description: 
Hungarian

Other data

Sector / Industry covered: 
Výroba textilu
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba obuvi
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Dlhý pracovný čas
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Fakty a čísla
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2018