Importance of ergonomics in occupational health prevention

Back to MSDs and filter
Importance of ergonomics in occupational health prevention

Az ergonómia jelentősége a foglalkozás-egészségügyi prevencióban

Type of item
Guides & Tools
Country
Maďarsko
Languages

Hungarian

Provider
Provider (Original)
NNK-MFF

Description

This PPT provides information about the importance of ergonomics in occupational health prevention.

Az ergonómia jelentősége a foglalkozás-egészségügyi prevencióban

Access tool

Language of original language description

Hungarian

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Prevencia
Year
2019