Importance of ergonomics in occupational health prevention

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Maďarsko
Languages: 
Hungarian
Provider: 

Opis

This PPT provides information about the importance of ergonomics in occupational health prevention.

Access tool

Language of original language description: 
Hungarian

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2019