Homeworking mental health tips

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
Spojené kráľovstvo
Languages: 
English
Provider: 
British Safety Council

Opis

Short leaflet for workers on how to support their mental health whilst home working.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Prevention measures: 
Jednoduché tipy a opatrenia
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Druh vizuálnych zdrojov: 
Leták/brožúra
Priority area: 
Prevencia
Psychosociálne riziká
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020