Guide on the prevention of upper limb disorders (ulds) in the financial services sector

Back to MSDs and filter
Guide on the prevention of upper limb disorders (ulds) in the financial services sector

Guide on the prevention of upper limb disorders (ulds) in the financial services sector

Type of item
Guides & Tools
Country
Írsko
Languages

English

Provider
Provider (English)
Health and safety autority
Provider (Original)
Health and safety autority

Description

The Financial Services sector employs 106,400 people in Ireland (HSA Statistics Report 2009). The nature of work in the financial services sector requires employees to work at computer workstations as a significant part of their normal work. There is a need to ensure that employees are protected from potential hazards in conducting their work at computer workstations. This guide gives helpful tips on how to avoid MSDs, for both employers as employees. 

 

The Financial Services sector employs 106,400 people in Ireland (HSA Statistics Report 2009). The nature of work in the financial services sector requires employees to work at computer workstations as a significant part of their normal work. There is a need to ensure that employees are protected from potential hazards in conducting their work at computer workstations. This guide gives helpful tips on how to avoid MSDs, for both employers as employees. 

 

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
Hazards
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Poruchy horných končatín
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Prevencia
Year
2012