Guide for the prevention of occupational risks in childcare facilities

Back to MSDs and filter
Guide for the prevention of occupational risks in childcare facilities

Guide de prevention des risques professionnels dans les structures d'accueil des enfants

Type of item
Guides & Tools
Country
Švajčiarsko
Languages

French

Provider
Provider (English)
Institut universitaire romand de Santé au Travail
Provider (Original)
Institut universitaire romand de Santé au Travail

Description

This guide to risk prevention in childcare facilities deals with MSDs by giving concrete examples of hazardous work situations and recommendations for preventing them.

 

La premiere partie de ce guide de prévention des risques dans les structures d'accueil des enfants, traite des risques musculo-squeletiques en donnant des exemples concrets de situations de travail et donne des recommendations pour mieux les prévenir.

 

Access tool

Language of original language description

French

Other data

Sector / Indrustry covered
Denná starostlivosť o deti
Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Statické polohy – státie
Health effects
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Prevention measures
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Prevencia
Year
2015