Guide on manual handling risk assessment in the manufacturing sector

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Írsko
Languages: 
English
Provider: 
Health and safety autority

Opis

This guide gives direction and practical information to those that work in the manufacturing sector on action that can be taken to manage the potential hazard of manual handling in the workplace.

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2013