A guide to home working and self-isolating

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Spojené kráľovstvo
Languages: 
English
Provider: 
Health and Safety Practitioner

Opis

This article, written in the context of Covid-19, includes an info graphic providing tips for home working in imperfect circumstances. It also includes links to other resources, including the WHO EURO guide on how to stay physically active during self-quarantine, a webinar on home worker wellbeing and a couple of practical videos

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Stres
Prevention measures: 
Jednoduché tipy a opatrenia
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Druh vizuálnych zdrojov: 
Infografika
Priority area: 
Prevencia
Psychosociálne riziká
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020