Germany: Work Programme on MSDs

Zadajte: 
Case study
Country: 
Nemecko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Lesníctvo a ťažba dreva
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
STAVEBNÍCTVO
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
Čistiace činnosti
Predškolská výchova
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020