Germany: A systematic approach to preventing MSDs

Zadajte: 
Case study
Country: 
Nemecko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This case study highlights Germany’s holistic approach to tackling musculoskeletal disorders (MSDs), facilitated by a comprehensive legal framework. MSDs are the most common cause of absence from work in Germany, and preventing them is one of the priorities of the Joint German Occupational Safety and Health Strategy. The development and implementation of this strategy involves multiple stakeholders — the federal government, federal states and accident insurance institutions, as well as trade associations, safety experts and occupational physicians — enabling a multifaceted, collaborative approach.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Úpravy v dôsledku úrazu/práceneschopnosti
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Fakty a čísla
Prevencia
Psychosociálne riziká
Date of Publication / Year : 
2020