France: The TMS Pros programme and other initiatives to tackle MSDs

Zadajte: 
Case study
Country: 
Francúzsko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

he TMS Pros programme offers businesses support to prevent work-related MSDs and provides financial support to small and medium-sized enterprises. To improve the epidemiological surveillance of occupational risks in France, a system for monitoring work-related health problems called CONSTANCES has been set up. The programme will improve understanding of the links between occupational factors and health problems and provide a strong evidence base for policy decisions.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
STAVEBNÍCTVO
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Priority area: 
Fakty a čísla
Prevencia
Psychosociálne riziká
Date of Publication / Year : 
2020