Versus Arthritis - Exercises to manage pain

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Spojené kráľovstvo
Languages: 
English
Provider: 
Versus Arthritis

Opis

Exercise is one of the best things you can do to improve your symptoms of arthritis. This website provides exercises to manage pain in different areas and organs of your body. The exercises are described and illustrated.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Chronické ochorenia
Date of Publication / Year : 
2020