Ergonomics and social distancing at the office

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
Belgicko
Languages: 
Dutch
Provider: 
VerV

Opis

The following themes are covered in the 4 posters: healthy teleworking is the new normal; know your classics and mouvement around the office remains of the greatest importance.

Access tool

Language of original language description: 
Dutch

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Druh vizuálnych zdrojov: 
Plagát
Priority area: 
Budúce generácie
Prevencia
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020