ErgoKita: an example of an ergonomic intervention in the education sector

Back to MSDs and filter
ErgoKita: an example of an ergonomic intervention in the education sector

ErgoKita: an example of an ergonomic intervention in the education sector

Type of item
Case study
Country
Nemecko
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This case study examines the ErgoKita project, which studied risk factors for musculoskeletal disorders (MSDs) in nursery-school teachers and the effects of an intervention. It started with physiological work measurement, covering awkward postures such as sitting and lifting, and included provision of ergonomic equipment.

This case study examines the ErgoKita project, which studied risk factors for musculoskeletal disorders (MSDs) in nursery-school teachers and the effects of an intervention. It started with physiological work measurement, covering awkward postures such as sitting and lifting, and included provision of ergonomic equipment.

Other data

Sector / Indrustry covered
VZDELÁVANIE
Predškolská výchova
Hazards
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Úpravy v dôsledku úrazu/práceneschopnosti
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Priority area
Chronické ochorenia
Budúce generácie
Prevencia
Psychosociálne riziká
Year
2020