ErgoKita: an example of an ergonomic intervention in the education sector

Zadajte: 
Case study
Country: 
Nemecko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This case study examines the ErgoKita project, which studied risk factors for musculoskeletal disorders (MSDs) in nursery-school teachers and the effects of an intervention. It started with physiological work measurement, covering awkward postures such as sitting and lifting, and included provision of ergonomic equipment.

Access tool

Other data

Sector / Industry covered: 
VZDELÁVANIE
Predškolská výchova
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Stres
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Úpravy v dôsledku úrazu/práceneschopnosti
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Priority area: 
Chronické ochorenia
Budúce generácie
Prevencia
Psychosociálne riziká
Date of Publication / Year : 
2020