Early intervention and accommodations for upper limb problems — research and data entry work

Zadajte: 
Case study
Country: 
International
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This case study highlights the importance of a multidisciplinary approach to tackling musculoskeletal disorders in the workplace. Early intervention (despite the lack of a firm diagnosis) based on risk assessment and trialling new equipment has helped to alleviate discomfort and prevent her symptoms from getting worse.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Vedecký výskum a vývoj
Nebezpečenstvá: 
Používanie zariadenia s obrazovkou
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Poruchy horných končatín
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Úpravy v dôsledku úrazu/práceneschopnosti
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Chronické ochorenia
Date of Publication / Year : 
2020