Early intervention for musculoskeletal disorders among the working population

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This article concerns early intervention where work is compromised by or aggravates a musculoskeletal problem. The sooner a musculoskeletal problem is managed, the less likely it is that it will lead to long-term work loss.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Prevention measures: 
Úpravy v dôsledku úrazu/práceneschopnosti
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Rehabilitácia, fyzioterapia atď.
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Chronické ochorenia
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020